امروز واسه مانیا با خانم حامدی اینا تولد گرفتیم.

خوش گذشت...

خوب بود.

فردا قراره سازنده بیاد و صحبت کنه من دلم روشنه میشه.

خیلی وقته به دلم افتاده بود که تا اخر امسال از این خونه میریم 

مدام به مامان میگفتم که میریم امسال

خدایا فردا بابا با خبرای خووب بیاد خونه

دیگه اینکه....

بیشتر هوامو داشته باش.

حقم نیست این کارات...

منبع اصلی مطلب : به رسم عاشقی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : 2آبان